Vad är Landbris? Allt du bör Veta!

Vinden uppstår vanligtvis längs kuster eller områden som gränsar till stora vattendrag. Det uppstår också eftersom vatten och mark har olika uppvärmningsförmåga.

Land värms upp snabbare än vatten. Å andra sidan tar vatten lite längre tid att värmas upp jämfört med land och kan behålla värmen längre än land gör. Det är viktigt för vinden. Här kommer vi att läsa om två avgörande faktorer för rådande vindar i kustområden – landbris och havsbris.

Vinden som flödar från land till vatten sent på natten kallas landbris, medan vinden som flödar från hav eller stor vattenmassa till land under varma sommardagar kallas havsbris. När sommaren närmar sig, när du går till stranden på eftermiddagen, kan du känna en mild, sval bris som blåser inåt landet. Det är en havsbris. Men sent på natten förvandlas vinden till en kvav landbris. Havsbrisen förekommer omväxlande med landvinden och vice versa längs kustområdena vid hav eller stora sjöar under dagtid och på natten.

Människor, som bor inom 30 till 40 km från kusten, upplever ofta de kallare vindarna från havsbrisen som blåser i en hastighet av 10 till 20 knop på en solig eftermiddag. Medan sent på natten är det den varma och fuktiga landbrisen som sträcker sig från 5 till 8 knop.

Vindkraftsparker är mestadels belägna nära kusten för att dra fördel av den fluktuerande vindhastigheten till följd av havs- eller landvindar dagligen. Segelflygare utnyttjar också havsbrisen för att styra på högre höjder.

När uppstår landbrisen?

Landbrisen uppstår sent på natten på grund av skillnaderna i uppvärmnings- eller kylkapaciteten mellan vattenytan och den intilliggande landytan. På hösten och vintern är landvindar vanligast på grund av de kallare nätterna.

När uppstår havsbrisen?

Havsbrisen uppstår vanligtvis efter soluppgången längs kusterna, mestadels på en solig eftermiddag på grund av skillnaderna i uppvärmning eller kylning av vattenytan och den intilliggande landytan. Havsbrisen upplevs mestadels under vår- och sommarsäsongen på grund av de betydande temperaturskillnaderna mellan land och vatten.

Vad orsakar landbrisen?

Landbris förekommer vanligtvis på natten. Efter solnedgången svalnar landytan snabbare än vattenytan som håller värmen under natten.

Därför blir den varmare luften över havet lätt och börjar stiga. Som ett resultat bildas lågtrycket över vattnet. Sedan strömmar den täta och svala luften från land för att uppta utrymmet för den lätta varma luften över havet som stiger upp och orsakar en landbris. Landvindar är mestadels torra vindar. Det är bara den omvända effekten av havsbrisen på natten.

Som namnen antyder förekommer de två vindarna i kustområden eller områden med intilliggande stora vattendrag. Vatten och mark har olika uppvärmningsförmåga. Vatten tar lite längre tid att värma upp och kan hålla värmen längre än vad land gör.

Vad är effekten av landbris?

Eftersom landbrisen strömmar över vatten, skapar den ett område med lågnivåluftkonvergens. Sådan konvergens orsakar ofta en uppåtgående rörelse av luft och bildandet av moln. Därför kan du hitta moln som ligger utanför kusten på natten, men havsbrisen på dagarna försvinner senare. Det orsakar inte nödvändigtvis temperaturförändringar.

Landbrisen är också känd som havsvind och utspelar sig under natten och tidigt på morgonen och under vinter- eller höstsäsongen. Landvindar resulterar i bildandet och utvecklingen av moln. Med enkla ord är en landbris flödet av vind från land mot havet. Under natten svalnar landet snabbt jämfört med dagen eftersom det inte finns någon sol som värmer omgivande luft och havsytan.

Jämfört med land har vattenkroppar en kapacitet att behålla värmen under en längre tid, vilket gör att luften ovanför den har lägre densitet och på grund av detta bildas högt tryck ovanför marken och samtidigt bildas lågtryck ovanför vattnet. Förflyttningen av den täta luften ovanför land sker från land till rymden över vatten då vindarnas rörelse sker från högtrycks- till lågtrycksområden.

Sjöbris/havsbris

Sjöbris, även känd som pålandsvind, sker under dagtid och under vår- och sommarsäsongen. Sjöbris uppstår på grund av ojämn uppvärmning av land och vatten då landytan under en dag värms upp snabbare än havsytan vilket resulterar i den relativt ljunga luften ovanför land än vattnet. Som vi alla vet att varmare luft är lättare än den kallare luften och som ett resultat går den varmare luften upp, vilket betyder att den varmare luften är ovanför marken och denna kommer att stiga upp och collerluften strömmar mot landytan och tar utrymmet för den varmare luften.

Lite fakta om Land and sjöbris

Efter att ha studerat land- och sjöbrisen i detalj följer några fakta om dem:

 • Både landbris och sjöbris förekommer nära kustområdena
 • Sjöbris är en relativt starkare bris än landbrisen.
 • Både vinden sker under olika årstider och tider på en dag och med olika hastigheter.
 • På grund av vinden har platserna nära havet eller kustområdena inte så stor variation i temperaturen medan de andra områdena upplever en enorm temperaturvariation.
 • Sjöbrisen och landbrisen förhindrar också ansamling av atmosfäriska föroreningar i de omgivande områdena.
 • Platserna nära havet eller runt kustområden har i allmänhet ett fuktigt och vått klimat på grund av effekten av sjöbrisen

Vad är Landbris? Sammanfattat

Landet värms upp i snabbare takt och det svalnar också. Efter solnedgången svalnar alltså land eller sand före vattnet. Vid denna tidpunkt är landluften svalare än havsluften och skapar därmed ett lågtryck över havet. Alltså strömmar landluften mot havet. Som namnet antyder syftar landbris på vinden eller vinden som blåser från land mot havet. Det är också känt som Offshore-bris. Det inträffar vanligtvis under natten eller tidigt på morgonen när landluften är svalare än havsluften.

 • Förekomsten av båda b är nära kustområden.
 • Nederbördshastigheter, atmosfärstemperatur och luftfuktighetsnivåer påverkas av land- och sjöbrisen.
 • Landvindar uppstår från land, medan havsbrisar uppstår från havet eller andra stora vattendrag.
 • Den avgörande skillnaden beror på vattnets egenskap att behålla värme och värma upp under en längre varaktighet jämfört med land.
 • Medan en landbris uppstår på natten, uppstår en sjöbris på dagtid.
  Man kommer att uppleva landvindar mer under hösten och vintern medan havsbrisen upplevs under vår- och sommarmånaderna.
 • Jämfört med en landbris är sjöbrisen generellt sett starkare.
 • Vanligtvis är landbrisar mildare än havsbrisar.
 • Landbrisar är normalt torra vindar, medan havsbrisar har extra fukt.
 • Till skillnad från sjöbrisen är landbrisen huvudsaklig under vintermånaderna.
 • Till skillnad från landbrisar kan sjöbris suggestivt sänka lufttemperaturen.
By Sydostskane

Relaterade

 • Nu har vi installerat laddboxar på sydostskåne

 • Hur du Återställer ditt Hem Efter en Översvämning

 • Vad är Lågtryck och Högtryck?

 • Vad är klimatflyktingar?

 • Vad är Sjöbris? Allt du Bör Veta!

 • Vad är en Tyfon? [Komplett Guide]